ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ

Τάσου Οκκαρίδη 8
2842 Τεμβριά, Λευκωσία
Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431
Email: [email protected] , [email protected]